's-Gravenweg 346, 2911 BK, Nieuwerkerk aan den IJssel

Algemene voorwaarden

Algemeen

Hieronder staan onze algemene voorwaarden. Deze gelden uitsluitend voor onze Werken bij Nedco website: www.werkenbijnedco.nl Voor de algemene voorwaarden voor de levering van diensten en zaken verwijzen wij u door naar de algemene voorwaarden op Nedco.nl 

Eigendom

Alle door Nedco vervaardigde creaties, afbeeldingen, teksten en dergelijke blijven ten alle tijden creatief eigendom van Nedco en mogen zonder toestemming van Nedco niet worden gekopieerd of aan derden ter hand gesteld.

Het is niet toegestaan de geleverde Producten te kopiëren, geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een andere merknaam of verpakking te voorzien, of het betreffende merk op andere wijze te gebruiken dan wel in eigen naam te registreren tenzij schriftelijk is overeengekomen met Nedco.

Juistheid

Nedco BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Nedco BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Nedco BV op deze pagina.

Slotbepaling

Indien een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst in strijd mochten zijn of komen met bepalingen, vastgesteld of vast te stellen door enige daartoe bevoegde regeringsinstantie, dan worden deze laatste bepalingen geacht in plaats te zijn getreden van de zodanige bepalingen.

Lees ook onze Privacy-verklaring en ons Cookie-statement.