's-Gravenweg 346, 2911 BK, Nieuwerkerk aan den IJssel

Disclaimer

Algemeen

15 maart 2023

Nedco B.V., hierna te noemen Nedco biedt via deze website de mogelijkheid om bij Nedco te solliciteren. Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van deze website. Voor de algemene leveringsvoorwaarden voor de levering van diensten en zaken verwijzen wij u door naar onze website Nedco.nl.

Eigendom

Alle door Nedco vervaardigde creaties, afbeeldingen, teksten en dergelijke blijven ten alle tijden creatief eigendom van Nedco en mogen zonder toestemming van Nedco niet worden gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld.

Juistheid

Nedco streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wijzigingen

Deze disclaimer kan wijzigen. Op deze pagina vindt u de meest recente versie die is opgesteld op 15 maart 2023.

Slotbepaling

Indien één of meerdere bepalingen van deze disclaimer in strijd mochten zijn of komen met bepalingen, vastgesteld of vast te stellen door enige daartoe bevoegde regeringsinstantie, dan worden deze laatste bepalingen geacht in plaats te zijn getreden van de zodanige bepalingen.